هفتمین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعات مکانی GIS
آمار سایت
50
کاربران میهمان
59225
تعداد بازدیدکنندگان
0
کاربران آنلاین
0
مدیران آنلاین
0
داوران آنلاین
تهیه مقالات کوتاه علمی- صنعتی

هدف از تهیه مقالات کوتاه علمی- صنعتی
هفتمین کنفراس GIS در صنعت آب و برق


۱- تعریف مقاله کوتاه علمی- صنعتی

از مهمترین اهداف برگزاری کنفرانس GIS در صنعت آب و برق ایجاد بستری برای تعامل و تبادل تجربیات متخصصین و محققین جهت معرفی و شناسایی چالشهای صنعت آب و برق و ارائه راهکارهای عملی مبتنی بر دانش و تجربه مبتنی بر GIS است. از مهمترین اهداف این کنفرانس ایجاد یک فضای گفتمان صنعتی تخصصی در باره مسائل و رویدادهای صنعت آب و برق است و بر این اساس، ارائه مقالات کوتاه توسط متخصصین صنعت آب، برق و GIS در کنار مقالات علمی کامل را بعنوان یک رویکرد و فضای جدید برای گفتمان صنعتی در این کنفرانس قرار داده است. مقاله کوتاه علمی-صنعتی، در حد ۲ تا حداکثر ۳ صفحه با تعداد حدودا ۲۰۰۰ کلمه میباشد که بیانگر تجربیات موفق متخصصین و کارشناسان برای معرفی چالشها، نقاط ضعف و همچنین راه حلهای پیاده سازی شده برای بهبود آنها در حوزه GIS صنعت آب و برق می باشد. از متخصصین و کارشناسان دعوت میگردد که نتایج تجربیات و دستاوردهای ارزشمند خود در این حوزه را در قالب مقالات کوتاه علمی - صنعتی ارائه نمایند .

۲- هدف مقاله کوتاه علمی- صنعتی

با ارائه مقاله های کوتاه علمی-صنعتی، محققین دانشگاه ها با مسائل و مشکلات صنعت آب و برق بیشتر آشنا شده و تحقیقات خود را به سمت راه حلهای کاربرد ی برای حل مشکلات با ارایه راه کارهای مکان محور سوق میدهند. محتوای این مقالات بر خلاف مقالات کامل علمی نیازی به مرور کارهای گذشته ، مدلسازی و محاسبات شبیه سازی ندارد. اما بطور مشخص باید بیانگر مشکلی از مسائل صنعت، یک تجربه موفق، راهکاری جدید برای حل مشکلی خاص و دستاوردهای انها باشد. یک مقاله کوتاه علمی-صنعتی از لحاظ ساختاری شامل چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، طرح مشکل و چالش، ارائه راه حل و دستاوردها و مراجع است. ارائه مطالب در مقاله باید با دلایل و مستندات مستدل و نتایج تجربی پیاده سازیهای عملی باشد تا بتواند مورد ارزیابی قرار گیرد. مقالات کوتاه باعث انتقال سریع و مفید مطالب به مخاطب است و باید بطور مشخص در محورهای زیر تهیه گردد .

۱- طرح یک مشکل و چالش واقعی در حوزه شبکه آب و برق مرتبط به دانش GIS که در عمل تجربه شده است.

۲- ارائه راه حل های پیشنهادی برای رفع مشکلات و چالشها با تشریح دلایل و توجیهات مستدل.

۳- تشریح دستاوردهای حاصل از راهکارهای پیاده سازی شده همراه با ارائه مستندات و نتایج آنها.

روزشمار کنفرانس
به اتمام رسید
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
20 اردیبهشت 1402

اعلام وضعیت نهایی مقالات
25 اردیبهشت 1402

آخرین مهلت ارسال کارگاه و ایده علمی
20 اردیبهشت 1402
Deadline for submitting articles
6 May 2023
Announcement of the results of the review articles
16 May 2023
Deadline for submitting Workshop
10 May 2023
Conference time
23 and 24 May 2023
قالب نگارش مقاله
حامیان
حامیان مالی