هفتمین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعات مکانی GIS
آمار سایت
55
کاربران میهمان
64605
تعداد بازدیدکنندگان
0
کاربران آنلاین
0
مدیران آنلاین
0
داوران آنلاین
اعضای کمیته علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سازمان

1

دکتر حسنعلی فرجی

دانشگاه تهران

2

دکتر جلال کرمی

دانشگاه تربیت مدرس

3

دکتر مصطفی زمانیان

دانشگاه شهید بهشتی

4

دکتر محمدسعدی مسگری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

5

دکتر رضا دشتی

دانشگاه علم وصنعت

6

دکتر علیرضا وفایی نژاد

دانشگاه شهید بهشتی

7

دکتر بیژن یگانه

دانشگاه شهید بهشتی

8

دکتر بهرام ثقفیان

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

9

دکتر محمد حسن وحیدنیا

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

10

دکتر زهرا عزیزی

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

11

دکتر حسین آقامحمدی

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

12

دکتر امین رضا نشاط

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

13

دکتر ساسان بابایی

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

14

دکتر سودابه سلیمانی

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

15

دکتر مهرنوش وطنی

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

16

دکتر حسین محمدنژاد شورکایی

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

17

دکتر فرامرز فقیهی

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

18

دکتر جمشید مالکی

دانشگاه اصفهان

19

دکتر سید علی المدرسی

دانشگاه آزاد یزد

20

دکتر مصطفی عابدی

دانشگاه شهید بهشتی

21

دکتر مجتبی گیلوانژاد

دانشگاه امیرکبیر

22

دکتر حمید عبادی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

23

دکتر بابک میرباقری

دانشگاه بهشتی

24

دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی

دانشگاه علوم و فنون مازندران

25

دکتر فرهاد حسینعلی

دانشگاه تریت دبیر شهید رجایی

26

دکتر کاظم رنگزن

دانشگاه شهید چمران اهواز

27

دکتر مصطفی کابلی زاده

دانشگاه شهید چمران اهواز

28

دکتر روزبه شاد

دانشگاه فردوسی مشهد

29

مهندس مهرداد صمدی

شرکت توانیر

30

مهندس سید روزبه هاشمی دهکردی

شرکت توزیع تهران بزرگ

31

مهندس الهام رضازاده

شرکت توزیع تهران بزرگ

32

مهندس محمد علی حائری

مدیریت منابع آب

33

مهندس ابوذر عاشوری

شرکت آب و فاضلاب شیراز

34

مهندس حجت اله محبوبی

شرکت آب و فاضلاب قم

35

مهندس مسعود صادقی خمامی

شرکت توانیر

36

مهندس فرامرز سپری

شرکت توزیع تهران بزرگ

37

دکتر علی میغی

شرکت توزیع تهران بزرگ

38

مهندس علی محرابی

شرکت آب و فاضلاب کشور

39

مهندس فرهاد کتیرایی

شرکت آب و فاضلاب اصفهان

40

مهندس حوریه حریری

شرکت آب و فاضلاب مشهد

41

مهندس محمدهادی درودیان

نیروگاه برق حرارتی

42

مهندس سید محسن بنی فاطمه

شرکت توانیر

43

مهندس علیرضا پیرمرادی

مرکز آمار ایران

44

مهندس فاطمه نوری الموتی

شرکت مشاور

45

دکتر حبیب اله رواقی

شرکت توزیع تهران بزرگ

46

مهندس مهدیه قدسی نژاد

شرکت توزیع تهران بزرگ

47

مهندس عظیم صابری

شرکت آب و فاضلاب خوزستان

48

مهندس ندا رفیعی پارسا

شرکت توانیر

49

مهندس مریم نامجو

شرکت توزیع تهران بزرگ

50

مهندس مسعود نصری

شرکت توزیع تهران بزرگ

51

دکتر میثم نثاری مقدم

شرکت توزیع تهران بزرگ

52

مهندس منا مرادی

شرکت توزیع تهران بزرگ

53

مهندس مهنام فلاح

وزارت نیرو

54

مهندس محمدرضا غیبی

سازمان برنامه استان تهران

55

مهندس احسان یوسفی فرد

شرکت توزیع خراسان رضوی

56

مهندس ندا علی نوری

شرکت توانیر

روزشمار کنفرانس
به اتمام رسید
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
20 اردیبهشت 1402

اعلام وضعیت نهایی مقالات
25 اردیبهشت 1402

آخرین مهلت ارسال کارگاه و ایده علمی
20 اردیبهشت 1402
Deadline for submitting articles
6 May 2023
Announcement of the results of the review articles
16 May 2023
Deadline for submitting Workshop
10 May 2023
Conference time
23 and 24 May 2023
قالب نگارش مقاله
حامیان
حامیان مالی