هفتمین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعات مکانی GIS
راهبری و مدیریت
نقش GIS در راهبری شبکه
مکان یابی بهینه
به کارگیری GIS جهت بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر
مسیریابی بهینه خطوط
مدیریت منابع انسانی
مدیریت زیست محیطی
تعمیر و نگه داری تأسیسات
برنامه ریزی توسعه
برنامه ریزی و مدیریت خدمات مشترکین
طراحی و نظارت بر احداث شبکه
مدیریت پخش بار (تولید، انتقال و توزیع)
مدیریت حقوقی تأسیسات
مدیریت منابع انسانی
مدیریت زیست محیطی
تعمیر و نگه داری تأسیسات
برنامه ریزی توسعه
برنامه ریزی و مدیریت خدمات مشترکین
طراحی و نظارت بر احداث شبکه
سیستمهای مدیریت مصرف
سیستمهای خدمت رسانی به مشترکین
سیستمهای پایش
مدلسازی و مدیریت منابع آب و برق
بهره برداری از شبکه و منابع
مدیریت حریم
مدل‌سازی و تحلیل داده‌های مکانی زمانی
روشهای نوین آموزش و انتقال تجربیات
آموزش و فرهنگ سازی
مدل سازی مکانی جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی


 


روزشمار کنفرانس
روز
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
20 فروردین 1402

اعلام وضعیت نهایی مقالات
10 اردیبهشت 1402

آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات
15 اردیبهشت 1402

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها
25 اردیبهشت 1402
Deadline for submitting articles
18 feb 2021
Announcement of the results of the review articles
-
Deadline for registration at the conference
-
Conference time
18 and 19 May 2021
قالب نگارش مقاله
حامیان