هفتمین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعات مکانی GIS
آمار سایت
50
کاربران میهمان
64607
تعداد بازدیدکنندگان
0
کاربران آنلاین
0
مدیران آنلاین
0
داوران آنلاین
راهبری و مدیریت
نقش GIS در راهبری شبکه
مکان یابی بهینه
به کارگیری GIS جهت بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر
مسیریابی بهینه خطوط
تعمیر و نگه داری تأسیسات
برنامه ریزی توسعه
برنامه ریزی و مدیریت خدمات مشترکین
طراحی و نظارت بر احداث شبکه
مدیریت پخش بار (تولید، انتقال و توزیع)
مدیریت حقوقی تأسیسات
مدیریت منابع انسانی
مدیریت زیست محیطی
تعمیر و نگه داری تأسیسات
برنامه ریزی توسعه
برنامه ریزی و مدیریت خدمات مشترکین
طراحی و نظارت بر احداث شبکه
سیستمهای مدیریت مصرف
سیستمهای خدمت رسانی به مشترکین
سیستمهای پایش
مدلسازی و مدیریت منابع آب و برق
بهره برداری از شبکه و منابع
مدیریت حریم
مدل‌سازی و تحلیل داده‌های مکانی زمانی
روشهای نوین آموزش و انتقال تجربیات
آموزش و فرهنگ سازی
مدل سازی مکانی جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی


 


روزشمار کنفرانس
به اتمام رسید
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
20 اردیبهشت 1402

اعلام وضعیت نهایی مقالات
25 اردیبهشت 1402

آخرین مهلت ارسال کارگاه و ایده علمی
20 اردیبهشت 1402
Deadline for submitting articles
6 May 2023
Announcement of the results of the review articles
16 May 2023
Deadline for submitting Workshop
10 May 2023
Conference time
23 and 24 May 2023
قالب نگارش مقاله
حامیان
حامیان مالی