هفتمین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعات مکانی GIS
آمار سایت
50
کاربران میهمان
52414
تعداد بازدیدکنندگان
0
کاربران آنلاین
0
مدیران آنلاین
0
داوران آنلاین
داده مکانی و SDI
استانداردسازی داده ­های مکانی و توصیفی با رویکرد سیستم های ژئوپورتال ملی
اشتراک گذاری داده های آب و برق
استانداردسازی داده های مکانی و توصیفی با رویکرد اس دی آی در سطح ملی و استانی
نقش اطلاعات پایه و اشتراک گذاری  GIS دستگاه های دیگر، در صنعت آب و برق
دسترس پذیری اطلاعات مکانی برای مشترکین
روزشمار کنفرانس
به اتمام رسید
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
20 اردیبهشت 1402

اعلام وضعیت نهایی مقالات
25 اردیبهشت 1402

آخرین مهلت ارسال کارگاه و ایده علمی
20 اردیبهشت 1402
Deadline for submitting articles
6 May 2023
Announcement of the results of the review articles
16 May 2023
Deadline for submitting Workshop
10 May 2023
Conference time
23 and 24 May 2023
قالب نگارش مقاله
حامیان
حامیان مالی