هفتمین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعات مکانی GIS
داده مکانی و SDI
استانداردسازی داده ­های مکانی و توصیفی با رویکرد سیستم های ژئوپورتال ملی
اشتراک گذاری داده های آب و برق
استانداردسازی داده های مکانی و توصیفی با رویکرد اس دی آی در سطح ملی و استانی
نقش اطلاعات پایه و اشتراک گذاری  GIS دستگاه های دیگر، در صنعت آب و برق
دسترس پذیری اطلاعات مکانی برای مشترکین
روزشمار کنفرانس
روز
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
20 فروردین 1402

اعلام وضعیت نهایی مقالات
10 اردیبهشت 1402

آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات
15 اردیبهشت 1402

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها
25 اردیبهشت 1402
Deadline for submitting articles
18 feb 2021
Announcement of the results of the review articles
-
Deadline for registration at the conference
-
Conference time
18 and 19 May 2021
قالب نگارش مقاله
حامیان