هفتمین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعات مکانی GIS
آمار سایت
51
کاربران میهمان
59232
تعداد بازدیدکنندگان
0
کاربران آنلاین
0
مدیران آنلاین
0
داوران آنلاین
فایل ارائه شفاهی
پژوهشگر محترم مقالات پذیرفته شده به صورت ارائه شفاهی یا پوستر، لطفا مطابق  قالب های زیر نسبت به تهیه فایل های ارائه و پوستر اقدام نمایید و مستندات را به آدرس ایمیل
articles@7gis-c.ir ارسال نمایید .روزشمار کنفرانس
به اتمام رسید
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
20 اردیبهشت 1402

اعلام وضعیت نهایی مقالات
25 اردیبهشت 1402

آخرین مهلت ارسال کارگاه و ایده علمی
20 اردیبهشت 1402
Deadline for submitting articles
6 May 2023
Announcement of the results of the review articles
16 May 2023
Deadline for submitting Workshop
10 May 2023
Conference time
23 and 24 May 2023
قالب نگارش مقاله
حامیان
حامیان مالی