هفتمین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعات مکانی GIS
آمار سایت
49
کاربران میهمان
61149
تعداد بازدیدکنندگان
0
کاربران آنلاین
0
مدیران آنلاین
0
داوران آنلاین
روسای تخصصی کمیته های علمی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سازمان

1

دکتر علیرضا آزموده اردلان

دانشگاه تهران

2

دکتر علی اکبر متکان

دانشگاه شهید بهشتی

3

دکتر محمد کریمی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

4

دکتر علیرضا قراگوزلو

دانشگاه شهید بهشتی

5

دکتر آرا تومانیان

دانشگاه تهران

6

دکتر علیرضا فریدونیان

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

7

دکتر بابک مظفری

دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات

8

دکتر حامد احمدی

شرکت توانیر

9

دکتر فیروزه رامشخواه

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ

10

دکتر قاسم درخشان

دانشگاه آزاد

روزشمار کنفرانس
به اتمام رسید
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
20 اردیبهشت 1402

اعلام وضعیت نهایی مقالات
25 اردیبهشت 1402

آخرین مهلت ارسال کارگاه و ایده علمی
20 اردیبهشت 1402
Deadline for submitting articles
6 May 2023
Announcement of the results of the review articles
16 May 2023
Deadline for submitting Workshop
10 May 2023
Conference time
23 and 24 May 2023
قالب نگارش مقاله
حامیان
حامیان مالی