هفتمین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعات مکانی GIS
آمار سایت
49
کاربران میهمان
61259
تعداد بازدیدکنندگان
0
کاربران آنلاین
0
مدیران آنلاین
0
داوران آنلاین
هزینه های کنفرانس و راهنمای پرداخت
هزینه های کنفرانس و راهنمای پرداخت

ثبت نام غیردانشگاهی 13.000.000 ریال
ثبت نام دانشجویی 6.000.000 ریال

ثبت نام برای ارائه دهندگان مقالات ارائه شفاهی رایگان خواهد بود و شرکت در کارگاه های مختلف برای ثبت نام کنندگان با رعایت حدنصاب مربوطه ، رایگان خواهد بود.
لازم است پس از واریز وجه فیش مربوطه را به ایمیل دبیرخانه کنفرانس به آدرس info@7gis-c.ir  ارسال نمایید.

شماره حساب   300340310342211
شماره شبا IR960600300340301034221001

روزشمار کنفرانس
به اتمام رسید
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
20 اردیبهشت 1402

اعلام وضعیت نهایی مقالات
25 اردیبهشت 1402

آخرین مهلت ارسال کارگاه و ایده علمی
20 اردیبهشت 1402
Deadline for submitting articles
6 May 2023
Announcement of the results of the review articles
16 May 2023
Deadline for submitting Workshop
10 May 2023
Conference time
23 and 24 May 2023
قالب نگارش مقاله
حامیان
حامیان مالی