هفتمین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعات مکانی GIS
آمار سایت
49
کاربران میهمان
64617
تعداد بازدیدکنندگان
0
کاربران آنلاین
0
مدیران آنلاین
0
داوران آنلاین
گواهی مقالات هفتمین کنفرانس ملی GIS در سایت بارگذاری می شود
نظر به تصمیمات کمیته علمی هفتمین کنفرانس ملی GIS ، مقرر گردید گواهی مقالات هر یک از نویسندگان در پروفایل شخصی ایشان قابل رویت باشد .بدین منظور تمامی گواهی مقالات در حال بارگذاری در سایت می باشد و لازم است هر یک از نویسندگان با توجه به کد مقاله مربوطه نسبت به دریافت گواهی خود اقدام نمایند .
روزشمار کنفرانس
به اتمام رسید
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
20 اردیبهشت 1402

اعلام وضعیت نهایی مقالات
25 اردیبهشت 1402

آخرین مهلت ارسال کارگاه و ایده علمی
20 اردیبهشت 1402
Deadline for submitting articles
6 May 2023
Announcement of the results of the review articles
16 May 2023
Deadline for submitting Workshop
10 May 2023
Conference time
23 and 24 May 2023
قالب نگارش مقاله
حامیان
حامیان مالی