هفتمین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعات مکانی GIS
برگزاری نشست مشترک نمایندگان کمیته برگزار کننده هفتمین کنفرانس ملی GIS
در این نشست که در تاریخ هفتم آذرماه برگزار گردید .موارد اولیه نحوه برگزاری در محل پژوهشگاه نیرو مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید مکاتبات لازم در این خصوص با ریاست محترم پژوهشگاه انجام گیرد.
همچنین توافق گردید تا از امکانات پژوهشگاه جهت برگزاری کنفرانس استفاده و در جنب سالن ها، نمایشگاه جانبی هم برگزار گردد.در این راستا تلاش همکاران در استفاده از امکانات پژوهشگاه نیرو ، جهت پایین آوردن هزینه های ثبت نام کنفرانس برای شرکت کنندگان بوده است.


روزشمار کنفرانس
روز
پوستر
تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات
20 فروردین 1402

اعلام وضعیت نهایی مقالات
10 اردیبهشت 1402

آخرین مهلت ارسال نسخه نهایی مقالات
15 اردیبهشت 1402

آخرین مهلت ثبت نام در کنفرانس و کارگاهها
25 اردیبهشت 1402
Deadline for submitting articles
18 feb 2021
Announcement of the results of the review articles
-
Deadline for registration at the conference
-
Conference time
18 and 19 May 2021
قالب نگارش مقاله
حامیان